Hendrikx Van der Spek
BEL NU 035 - 623 77 85

Het juiste programma voor uw tekst

Papieren handleiding, online help, e-learning, handboek, instructies … hoe biedt u uw tekst aan? Er bestaan zoveel softwareprogramma’s om uw tekst in de juiste vorm te gieten, dat het belangrijk is om op tijd de juiste keuze te maken. Om u hierbij te helpen, hebben we een aantal van deze programma’s op een rijtje gezet.

De keuze voor het juiste programma voor uw tekst is belangrijk. U moet vooraf bepalen hoe u de tekst wilt gebruiken, of u deze wilt hergebruiken voor verschillende doelgroepen of uitingen, en of u de tekst bijvoorbeeld ook wilt vertalen. Als u dit weet, kunt u zich oriënteren op de verschillende programma’s. Elk programma heeft zijn eigen toepassing of combineert meerdere toepassingen.

Author-it – het totaalpakket voor handleiding, help en meer

In Author-it slaat u uw tekst op in een database. Het programma wijkt daarin af van een traditionele tekstverwerker, maar is juist daardoor ook erg stabiel. Author-it is vooral geschikt als u teksten wilt hergebruiken. Stel, u hebt een tekst die u wilt gebruiken voor een papieren handleiding, maar ook voor een online help. Deze tekst voegt u één keer toe in Author-it. Vervolgens kunt u kiezen voor publicatie in Word of pdf voor de papieren handleiding, en voor bijvoorbeeld Microsoft HTML help of XML voor de online help, zonder dat u daarbij de tekst moet kopiëren of opnieuw moet toevoegen. Ook kunt u in Author-it een onderscheid maken in doelgroepen, door tekst op te delen en alleen die delen te nemen die u nodig hebt voor een bepaalde doelgroep.

Het grote voordeel van hergebruik is dat u bij een verandering van de tekst deze maar één keer in Author-it hoeft door te voeren. Dit bespaart u veel tijd en de inhoud blijft overal hetzelfde. Lees voor meer informatie over Author-it ook het Tekst & Content-artikel Ontwikkeltool Author-it onder de loep.

Adobe RoboHelp – voor online help

RoboHelp was jarenlang een van de belangrijkste programma’s voor het maken van online help. Online help is vaak functiegericht, dat wil zeggen dat u uitleg krijgt bij het scherm waar u op dat moment mee bezig bent. Online help is vaak contextgevoelig: met een druk op F1 krijgt u meteen de juiste hulp. De output van Robohelp is geschikt voor onder andere FlashHelp, Microsoft WinHelp, Microsoft Compressed HTML Help en XML.

RoboHelp was een bekend programma. Intern werd er echter niet geïnvesteerd in en doorontwikkeld aan het RoboHelp, met als gevolg dat een deel van het ontwikkelteam overstapte naar MadCap Flare en Robohelp naar de achtergrond verdween. Sinds november 2007 is er een inhaalslag gemaakt en een nieuwe versie van RoboHelp beschikbaar, met verbeteringen en nieuwe functionaliteiten.

MadCap Flare – voor online help

MadCap Flare is ook een programma dat geschikt is voor online help. Het programma lijkt enigszins op RoboHelp (misschien omdat een deel van de makers van RoboHelp eraan ontwikkeld hebben). MadCap Flare is geschikt voor oude RoboHelp-bestanden, maar ook Word-, FrameMaker- en HTML-documenten kunt u makkelijk importeren. MadCap Flare zet de bestanden om naar XML-formaat.

Adobe Framemaker – voor handleidingen (drukwerk)

Adobe Framemaker is vooral geschikt voor omvangrijke documenten, zoals cursusboeken of handleidingen waarin veel schermafbeeldingen voorkomen. U kunt met Framemaker uw tekst bewerken en opmaken. Het programma wordt vaak gebruikt voor tekst die geschikt moet zijn voor drukwerk.

ViewletBuilder – simulaties & demo’s

Vaak willen gebruikers extra uitleg bij hun programma, zodat zij dit zo snel en zo goed mogelijk leren kennen. Een mogelijkheid voor extra uitleg is een demo of simulatie. In een demo laat u functionaliteiten van het programma zien, eventueel met geluid en/of tekstkaders. In een simulatie gaat de gebruiker zelf aan het werk. U geeft hem (gesproken of tekstuele) instructies die hij moet uitvoeren. Aan de demo/simulatie kunt u vragen toevoegen, om daarmee te toetsen of de gebruiker het programma ook echt begrijpt. Combinaties van demo’s en simulaties zijn uiteraard ook mogelijk.

Een programma dat geschikt is voor demo’s en/of simulaties is ViewletBuilder. Met ViewletBuilder maakt u demo’s of simulaties die geschikt zijn voor Flash of voor een webpagina. ViewletBuilder kunt u integreren in bijvoorbeeld een e-learningmodule, die gemaakt is in Articulate Presenter.

Articulate Presenter – voor e-learning en toetsen

Wilt u een e-learning ontwikkelen? Dan is Articulate Presenter een handige tool. De basis voor Articulate Presenter is een Microsoft PowerPoint-presentatie. Deze zet u eenvoudig om naar een e-learning in Articulate Presenter. Wilt u de e-learning flitsender maken, dan kunt u dat doen met Articulate Engage. Hiermee kunt u ‘bewegende knoppen’, animaties, beeld en geluid toevoegen.

Bij een e-learning hoort ook een toets. Deze voegt u toe met Articulate Quizmaker. De vragen kunt u voorzien van feedback. Ook kunt u de scores vastleggen en een slagingspercentage instellen.

Het resultaat van de e-learning kunt u publiceren op een webpagina, in een LMS, een Word-bestand of op een cd.

Nadja Vromen

|